27. 7. 2021

Oborín & Zážitková vodná cesta

        Oborín sme si dali na zoznam miest, ktoré chceme toto leto spoznať. Vedela som o ňom už nejakú tu dobu, už len sa bolo treba zosúladiť s rodinou.

        Oborín je zážitková vodná cesta, náučný chodník nachádzajúci sa v dedine Oborín na juhovýchode Slovenska. Chodník má dĺžku 3 km, z toho 600 m vedie po drevenej lávke. Asi v polovici sa dostanete na čistinku, kde sa nachádza rozhľadňa. Drevený náučný chodník je postavená na mŕtvom ramene rieky Laborec. Drevené mostíky umožňujú návštevníkovi zoznámiť sa s vodným prostredím – mokraďou, močiarom a mŕtvym ramenom,… Mokraď je územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené vodou. Mŕtve rameno alebo staré rameno je označenie pre časť vodného toku, zvyčajne rieky , ktorá bola predtým riečnym korytom , ale postupne sa od neho úplne oddelila. Koryto mŕtveho ramena je z oboch strán uzavreté a voda v ňom stagnuje.

                 

AKO SA DOSTANETE K NÁUČNÉMU CHODNÍKU?

Keď sa dostanete do dediny Oborín (my sme išli od dedine Malčice), ocitnete sa na križovatke, treba zabočiť doľava a následne pokračujete rovno, po pravej strane bude kostol a pred vami by malo byť futbalové ihrisko. Pri ňom môžete zaparkovať, budete mať tak auto v tieni. Ináč je parkovisko pred mostom po ľavej strane, hneď pri vstupe na zážitkovú vodnú cestu. A môžete ísť spoznávať.

Ak keď už budete v tomto kraji, určite navštívte oblasť Tokaj, kde v Malej Trni je vyhliadková veža.

Všetky fotografie sú bez filtra.

Príjemný zážitkový výletík.

Krásne prázdniny 

*m

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára